Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


 

Курсове през учебната 2019-2020 г.

Допълнителна информация - 6. клас, 7. клас, 12. клас

 


 

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Целогодишна подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7. клас, учебната 2019/2020 г.

Време и място на провеждане

Занятията се провеждат по предварително изготвен график - в неучебни дни, в събота, от 8:30 ч. до 13:30 ч. (единият предмет от 8:30 ч. до 10:45 ч., половин час почивка, другият предмет от 11:15 ч. до 13:30 ч.), в 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" (ул. "Латинка" №11). Пробните изпити към курса, както и някои занятия, се провеждат в неделя.

Учениците ще получат календарния график за разпределението на занятията по дати на първото занятие - 21 септември 2019 г.

Описание на курса

Обучението се извършва по програмата на МОН за кандидатстване след 7. клас. Работи се по създадени от методиците на Центъра материали, които учениците получават в началото на курса и по време на занятията. Ползват се и учебни помагала, издадени от издателство "Регалия 6", чиито автори са утвърдени професионалисти с дългогодишен педагогически опит.

Към всяко занятие има домашна работа, която се проверява от преподавателите и се връща на учениците. Специално внимание в процеса на обучение се отделя на контрола под формата на текущи тестови изпитвания и пробни изпити. 

Към курса на обучение са предвидени 6 пробни изпита (по 3 за всеки от предметите). След всеки пробен изпит се прави статистически анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите, като резултатите от него ни помагат за максимално изчистване на пропуските преди самия изпит.

Продължителност на курса

- 240 учебни часа (по 45 минути) при обучение по двата предмета;  

- 120 учебни часа (по 45 минути) при обучение по един предмет.  

Сайт за електронно обучение

Предимство за нашите ученици е сайтът за електронно обучение www.regalia6.eu, който предоставя допълнителни възможности на курсистите от Учебния център. В него са създадени:

- Практикум по математика за 7. клас;

- Практикум по български език и литература за 7. клас.

Учениците от курса ползват тези продукти без допълнително заплащане.

Текуща информация

През учебната година се провеждат две родителски срещи, на които родителите се запознават с работата на своето дете. Текущо в електронния дневник се отразяват пропуските на ученика, както и препоръки за отстраняването им. По време на курса родителите и учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избор на училище и попълване на заявление за участие в класиранията.

Начало на курса

Курсът започва с входен тест и родителска среща на една от двете дати:

- 16 юни (неделя - от 9:00 до 10:00 ч. или от 11:00 до 12:00 ч.);

- 1 септември (неделя - от 9:00 до 10:00 ч. или от 11:00 до 12:00 ч.).

Разпределението за тях се прави при записването. Мястото на провеждане на входния тест и родителските срещи е в ИМИ на БАН, сградата, в която е и нашият офис. Входният тест може да бъде направен и онлайн (след 1 септември, за тези, които не могат да присъстват на една от двете посочени дати).

Учениците, участвали на комбинираното състезание по български език и математика за 6. клас на 26 май, могат да ползват като входно ниво резултата си от състезанието.

Учениците, посещавали нашите курсове в 6. клас, ползват като входно ниво резултата си от изходящия тест на 8 юни.

Разпределението на учениците по групи се извършва в зависимост от резултатите от входния тест.

Първото занятие от курса е на 21 септември (събота).

Записване 

Записването за курса става с внасяне на първата вноска или с внасяне на депозит от 200 лв. При записване с депозит остатъкът от вноската трябва да бъде заплатен в деня (до деня) на родителската среща.

Записването може да стане:

- в офиса на Учебен център "Регалия";

- онлайн чрез Електронна форма за курс за 7. клас (след попълване на формата ще получите на посочения от Вас e-mail адрес автоматичен отговор с условията за записване и банкова сметка за превод).

Такса за обучение

Таксата за обучение се внася на три вноски, разпределени равномерно през учебната година. Първата вноска се прави при записването, а втората и третата са съответно през ноември и март.

За учениците, които са завършили целогодишния ни курс за 6. клас, таксата за обучение в 7. клас е:

- три вноски по 570 лв. за двата предмета;

- три вноски по 340 лв. за един предмет.

За ученици, които имат брат или сестра, завършили целогодишния ни курс за 7. клас, таксата за обучение в 7. клас е:

- три вноски по 570 лв. за двата предмета;

- три вноски по 340 лв. за един предмет.

При ранно записване до 30.06.2019 г., таксата за обучение в 7. клас е:

- за двата предмета: първата вноска е 570 лв., втората и третата са по 620 лв.;

- за един предмет: първата вноска е 340 лв., втората и третата са по 370 лв.

При обучение на близнаци, едното дете заплаща пълната такса, а второто - 50% от нея.

От 1 юли таксата за обучение за двата предмета е три вноски по 620 лв., а
за един предмет е три вноски по 370 лв.

В тази цена са включени:

- 240 учебни часа (по 45 минути) при обучение по двата предмета;  

- 120 учебни часа (по 45 минути) при обучение по един предмет;

- по три учебни помагала за всеки едни от предметите и "Справочник за кандидатстващи след 7. клас";

- онлайн практикум по математика за 7. клас;

- онлайн практикум по български език и литература за 7. клас;

- информационна среща и индивидуални консултации за избор на училище и подаване на документи за кандидатстване след 7. клас.

Нашето предимство

Ние имаме дългогодишен опит в работата с ученици в основното училище. Малките групи (до 12/13 ученици) дават възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол, и позволяват да се работи в спокойна и приятна атмосфера. След всеки пробен изпит се прави статистически анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите, като резултатите от него ни помагат за максимално изчистване на пропуските преди самия изпит. Всичко това гарантира добро усвояване на учебния материал и дава увереност на децата в техните знания и възможности, което води до постигане на високи резултати на националното външно оценяване в 7. клас.

Влезте в елита

Всяка година голяма част от нашите ученици продължават обучението си в десетте езикови, математически и професионални гимназии с най-висок бал. Заслужен успех, постигнат благодарение на общите ни усилия.

За записване и допълнителна информация – София, ул. "Акад. Бончев" бл. 8,
Институт по математика и информатика, стаи 214, 220; тел. 02 979 3842;
0888 428 444.

Обучение по нашата методика се провежда и в гр. Стара Загора. За допълнителна информация тел. 0888 002 796.

 


Преподаватели в Учебен център "Регалия"

Български език и литература:

Анета Кичукова; Антония Кръстева; Борис Иванов; Ванюша Гигова; Валя Иванова; Елена Руневска; Илияна Каракочева; Йорданка Найденова; Наталия Христова; Павлина Иванова; Петя Маркова; Росица Нанкова; Цветанка Манчева;
Цецка Петрова

Математика:

Антоанета Иванчева; Ваня Захариева; Ваня Иванова; Емилия Димитрова;
Йошка Деспотова; Мариана Андонова; Мария Иванова; Мариана Тачева;
Милка Профирова; Николина Петрова; Нели Тричкова; Румяна Блянгова;
Росица Иванова

 

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444

тел. 0885 186 529
 
 
placeholder

© 2006-2019 Учебен център "Регалия"