Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати

 

Курсове през учебната 2019-2020 г.

Допълнителна информация - 6. клас, 7. клас, 12. клас

 


 

КУРСОВЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ И КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Целогодишна подготовка за зрелостни и кандидатстудентски изпити по: български език и литература, математика и география, учебната 2019/2020 г.

Нашите предложения:

Курс за зрелостен изпит по български език и литература

Описание на курса

– обучението се извършва по програмата на МОН за зрелостен изпит и програмите за кандидатстудентски изпит-тест (ЕПИ) за УНСС - София

– продължителността на курса е 90 учебни часа 

– цената на курса е две вноски по 400 лв. Първата вноска се заплаща при записването, а втората - през януари. Цената включва  занятията, материали, неограничен достъп до съответния курс в сайта за електронно обучение www.regalia6.eu.

– началото на курса е 21.09.2019 г., краят - май 2020 г.

– занятията се провеждат в събота и в някои недели, по 3 учебни часа

– курсът може да се комбинира с курс за зрелостен и кандидатстудентски изпит по математика или по география.

Курс за зрелостен и кандидатстудентски изпит по математика

Описание на курса

– обучението се извършва по програмата на МОН за зрелостния изпит по математика и програмите за кандидатстудентски изпити

– продължителността на курса е 90 учебни часа

– цената на курса е две вноски по 400 лв. Първата вноска се заплаща при записването, а втората - през януари. Цената включва  занятията, материали, неограничен достъп до съответния курс в сайта за електронно обучение www.regalia6.eu.

– началото на курса е 21.09.2019 г., краят - май 2020 г.

– занятията се провеждат в събота и в някои недели, по 3 учебни часа

– курсът може да се комбинира с курса за зрелостен изпит по български език и литература.

Отстъпки – при записване на два курса учениците ползват 8% отстъпка от таксата за обучение.

Ученици, завършили целогодишния курс на школата за 7. клас, ползват 4% отстъпка от таксата за обучение.

Текуща информация – по време на курса родителите и учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с конкурсните изпити, образуването на бала, подаването на документите, включително и консултации за избор на специалност и участие в класиранията.

E-обучение – учениците от курсовете имат неограничен достъп до онлайн Изпитен практикум по български език и литература за зрелостници, както и до онлайн тестовете за подготовка за ЕПИ - УНСС (Български език и литература) в сайта за електронно обучение www.regalia6.eu на Учебния център.

Нашето предимство – преподавателите в курсовете имат дългогодишен опит в подготовката на ученици и кандидат-студенти, запознати са напълно с изискванията за зрелостните и кандидатстудентските изпити. Малките групи дават възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол. Това, заедно с професионализма на лекторите, е гаранция за вашия успех.

Записването за курса се извършва в офиса на Учебен център "Регалия", онлайн чрез Електронна форма за записване или на тел. 02 979 3842.

Допълнителна информация – тел. 02 979 3842; 0888 428 444.


Ускорен курс за подготовка за зрелостен изпит по български език и литература

Описание на курса

– обучението се извършва по програмата на МОН за зрелостен изпит

– началото на курса е 25.01.2020 г.

– продължителността на курса е 60 учебни часа (15 занятия по 4 учебни часа)

– занятията се провеждат в неучебни дни по график

– цената на курса включва  занятията, материали, възможност за самостоятелни занимания в сайта за електронно обучение www.regalia6.eu.

E-обучение – учениците от курсовете имат неограничен достъп до он-лайн курсовете: Изпитен практикум по български език и литература за зрелостници и Подготовка за ЕПИ - УНСС - Български език и литература в сайта за електронно обучение www.regalia6.eu на Учебния център.

Нашето предимство – преподавателите на Учебен център "Регалия" имат дългогодишен опит в подготовката на ученици и кандидат-студенти, запознати са напълно с изискванията за зрелостните и кандидатстудентските изпити. Малките групи дават възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол. Това, заедно с професионализма на преподавателя, е гаранция за вашия успех.

 

Допълнителна информация – тел. 02 979 3842; 0888 428 444.


 

Примерни тестови варианти на Единен Приемен Изпит (ЕПИ)


Преподаватели в Учебен център "Регалия"

Български език и литература:

Анета Кичукова; Антония Кръстева; Борис Иванов; Ванюша Гигова; Валя Иванова; Елена Руневска; Илияна Каракочева; Йорданка Найденова; Наталия Христова; Павлина Иванова; Петя Маркова; Росица Нанкова; Цветанка Манчева;
Цецка Петрова

Математика:

Антоанета Иванчева; Ваня Захариева; Ваня Иванова; Емилия Димитрова;
Йошка Деспотова; Мариана Андонова; Мария Иванова; Мариана Тачева;
Милка Профирова; Николина Петрова; Нели Тричкова; Румяна Блянгова;
Росица Иванова

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444

тел. 0885 186 529
 
 
placeholder

© 2006-2019 Учебен център "Регалия"